Obsługa Klienta

Biuro Obsługi Klienta

UJĘCIE WODY                                                            OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

tel./fax 48  613-26-15                                                tel/.fax 48-613-38-70

 

godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

Kasa czynna w godzinach:

Od dnia 01.03.2015 r. została zlikwidowana

 

Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksowym załatwianiem wszystkich spraw związanych z działalnością Zakładu:

 •  pomagamy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków bądź wprowadzaniem zmian do umowy, dotyczących użytkownika lub właściciela posesji,
 • przyjmowaniem od klientów stanów wodomierzy, obsługą wszelkich reklamacji dotyczących:
  • faktur
  • rozliczeń za wodę i ścieki
  • zakłóceń w dostawach wody/odbioru ścieków,
 • przyjmowaniem i sprawdzaniem kompletności dokumentacji przedkładanej przez inwestora, a dotyczącej podłączeń wod-kan. do budynków indywidualnych,
 • wydawaniem warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowej              i kanalizacyjnej oraz podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowo -kanalizacyjnej,
 • przyjmowaniem do uzgodnienia dokumentacji projektowych inwestycji                          w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych,
 • udzielaniem informacji, porad w zakresie naszych kompetencji na inne    nurtujące klienta pytania,
 • przyjmowaniem od klientów wszelkiej korespondencji składanej osobiście                     w siedzibie